Vítejte na Cestě Lásky Srdce - Welcome on Way of Heart Love

Slunce v srdci

  Vždyť muži a ženy se liší jen
o 2 atomy ve struktuře látek,
které nás ovlivňují na úrovni
zákona akce a reakce.
Jen 2 maličké atomy
a takový
rozdíl,
taková velká
nedorozumění,
a nekonečné
spory o důkaz,
kdo je lepší
a důležitější,
chytřejší,
šikovnější
a nebo
snad
naopak?
Takových válek, násilí,
zvěrstev v naší minulosti,
ale bohužel stále i v přítomnosti,
jako bychom naprosto ztratili srdce,
MOUDROST a LÁSKU.
Co kdybychom to tentokrát zkusili jinak?
Máme šanci v tomto zázračném roce 2016
vše napravit a konečně nechat zvítězit
LÁSKU A MOUDROST
nad zlostí, falší, nenávistí, závistí....

Zkusme si právě tady a teď představit a vytvořit svůj život v harmonii
bez zbytečných bojů o moc a nadvládu!!!
Vždyť koneckonců jde jen o dva atomy :-)
Tak o co jde doopravdy...

Co to je Cesta Lásky Srdce? To může být jedna z cest naším životem, pokud si ji vybereme. Je to cesta hledání PRAVDY, poznání sebe samých a přijetí LÁSKY do svého života. Všichni hledáme pravdu o tom, kdo jsme opravdu, jaký je svět kolem nás a jak funguje. Proto jsme dostali možnost žít zde na Zemi. Projevy lásky mohou být všelijaké a záleží jen na nás, jak se ji naučíme chápat a nechat se jí obejmout, pohladit, pomazlit, rozsvítit....Každý z nás prochází touto cestou, někdy možná proto, aby si on sám začal vážit lásky,  krásy, bezpečí.............................

Takže pokud jste připraveni hledat PRAVDU a LÁSKU ve svém srdci vítejte zde.

What is The Way of Heart? Love I could be one possible way of our life, in case we choose it. It is the way of seeking of TRUTH,  understanding ourselves and accepting LOVE in our life. All of us are looking fo the truth about who we are, what is the world around us and how it works. So that we have got the possibility to live  here on the Earth. Love manifestation could be different and it depends on us only, how we learn to understand it, to let us embrance by it,  to let us smooth, to let us  caress, to let us light .... All of us have to go by this way, sometimes maybe for the experience to respect love, beauty, to be in safety........

So, in case you are prepared to look for the TRUTH and LOVE in your heart welcome.