Duhový most

Co to je duhový most?   Je to most mezi naším vesmírným Otcem a naší Matkou Zemí a my lidé po něm jdeme. Je to naše cesta životem. A záleží pouze na nás lidech, jaká ta cesta bude, zda svobodná a nebo sešněrovaná. Leckdo se bojí osvobození, protože má pocit, že se tak oddělí od ostatních, ale ti, kteří se dokázali osvobodit vědí, že se jejich život opravdu změnil k lepšímu a že jako svobodní dokážou lépe projevovat svou lásku. Sama na sobě jsem si vyzkoušela, že pro to je ale dobré nejdříve se osvobodit z pout, která jsou stará a mnohdy nám velmi škodí a teprve pak je možné navázat pravé přátelství.  Duhový most je způsob, jak  najít sám sebe, své pravé já, smysl svého života. 

Když se narodíme, jsme naplněni láskou ke svým rodičům. Z lásky k rodičům se mnohdy obětujeme a neseme s nimi jejich tíhu života, jejich programy chování, jejich bloky, jejich minulost. Netušíme přitom, že tím oslabujeme sami sebe a také se stáváme zranitelnými vůči ostatním lidem. Při oslabení našeho energetického těla v jakékoli úrovni umožňujme ostatním kolem nás pomocí manipulativního chování se s námi spojit a využít nás jako zdroj energie. Tyto vazby vznikají různým způsobem a na různých úrovních našeho energetického těla. Jak je známo, naše energetické tělo podléhá řádu duhy, a tak i vazby vzniklé na určité úrovni mohou být identifikovány. Pomocí barvy lze pak jednoduše určit o jakou vazbu se jedná a jak by mohla být přerušena.Po každém osvobození se nám opravdu uleví a pak se můžeme svobodně rozhodnout, jak se svými vztahy a sami se sebou naložíme.

Proč bychom se vůbec měli těmito energetickými vazbami zabývat? Především proto, že jsme svou podstatou svobodné bytosti, ale tyto neviditelné energetické vazby nás k sobě poutají překvapivě velkou silou a určují tak více či méně náš nynější život. Během semináře máme možnost vazby nejen přerušit, ale také se poučit, jak nás naše vlastní chování svazuje a omezuje. Máme možnost si prověřit platnost univerzálního zákona akce a reakce neboli příčiny a následku na vlastním těle.

Můžeme jednoduše zjistit, jak funguje závislost, jak nás svazují sliby a přísahy, jak nás ovlivňuje to, že si hrajeme na věštkyně a věštce, na moudré sudičky. Můžeme na vlastní kůži vyzkoušet, jak nás svazují naše činy vedené proti životu, jak nás ovlivňuje zneužívání žen, mužů a dětí. Můžeme jednoduše zjistit, jak se dostáváme do role oběti, jak spolu bojujeme o energii mužskou, ženskou a životní a o lásku. Zjistíme účinek všech možných manipulačních technik. Zjistíme, že cestou boje o energii můžeme lásku získat pouze na chvíli a pak ji opět ztratíme, někdy opravdu na velmi dlouho. Zjistíme také jak se můžeme jednoduše osvobodit pomocí uvědomění, modlitby a odpuštění a propuštění.

Můžeme zjistit, jaký vliv na nás má manipulativní chování jiných lidí, jakým způsobem jim dovolujeme, aby si z nás udělali zdroj své energie. Proč v nás mohou vzbudit strach, pocti viny a nebo nejistoty. Jakým způsobem se nás snaží ovládat a využít pro svoje záměry. Zjistíme, jak my sami manipulujeme lidi kolem nás. Takto vzniká neviditelný chaos, který nás opravdu hodně ovlivňuje - někteří z něho těží a někteří pouze ztrácejí.

Zjistíme, že odpuštěním a puštěním neviditelného energetického pouta se všem stranám výrazně uleví. Někdo získá ztracenou radost ze života, někdo se může více a lépe nadechnout, někdo může lépe mluvit, někdo získá zpět svou ztracenou sílu, někomu spadne kámen ze srdce a někdo může konečně mít svoje vlastní děti. To všechno je možné zjistit v procesu osvobození.

Proces osvobození je ale jen prvním krokem na cestě k sobě a k lásce. Je nutné pokračovat v uvolňování svých vlastních bloků, které nám znemožňují čerpání energie z přirozených zdrojů. Pokud nejsme my sami dostatečně energeticky nezávislí, tak jsme stále potenciálně zranitelní. Cílem cesty po duhovém mostě je najít opět svou vlastní energetickou nezávislost . Teprve pak můžeme léčit  a zaplavovat svou čistou láskou  ostatní lidi kolem nás, aniž by nás to zraňovalo a vyčerpávalo.

Systém zviditelnění energetických pout je možné použít  v jakémkoli systému - v jakékoli skupině lidí, ve které dochází k anomáliím ve vztazích mezi jejími členy. Mohou pomoci v rodinách, v pracovních kolektivech a nebo "náhodných" skupinách lidí.
V rodinách dojde k odkrytí skutečných vazeb jednotlivých členů. Najdeme příčiny nemocí a slabostí dětí a vnuků či vnuček. Po zobrazení skutečného stavu vztahů v rodině může dojít k nápravě na základě dobrovolného rozhodnutí každého člena. Věřím, že každý dá raději přednost lásce, přirozenému řádu, odpuštění a svobodě.

V pracovních kolektivech velmi často dochází k tichému vykořisťování, šikanování a soupeření jednotlivců. Mezi členy dochází k více či méně zjevnému boji o energii spojenými s nesmyslnými rozhodnutími a zbytečně vynaloženými prostředky. Takové kolektivy pak mohou jen velmi těžko pracovat účinně a produktivně. Výsledkem je mimo jiné i to, že je potřeba práci věnovat více času než je nutné. Tento čas pak chybí rodičům pro jejich děti. Tím se opět roztáčí nebezpečná spirála ztráty lásky v rodinách. Každý dobrý vedoucí či majitel firmy určitě rád vede  svoje podřízené v duchu rovnoprávnosti, osobní svobody a tvořivosti a jeho cílem je spokojenost majitelů firmy i všech zaměstnanců.

Setkání na Duhovém mostě jsou určena pro lidi, kteří jsou ochotni pohlédnout pravdě do očí a opravdu reálně řešit svoje problémy.  Tím, že zjistíme, proč některé anomálie vznikají, se můžeme poučit a pak si vybrat jakou cestou životem chceme dále jít.

Hlavním výsledkem je především SVOBODA a s ní související LÁSKA 

Setkávání na Duhovém mostě jsou organizována jako víkendový seminář od pátečního večera do nedělního odpoledne. Během pátku se všichni navzájem seznámíme, v sobotu bychom se věnovali procesu osvobození a v neděli bychom si povídali o svých zážitcích a pocitech. V přestávkách budeme chodit na vycházky do přírody a tvořivě pracovat s barvami. Hudebníci s hudebními nástroji jsou vítáni.  :o)    V případě příznivého počasí bude v sobotu večer posezení se zpěvem u ohně :o)

Aktuální informace o termínech a cenách jsou uvedeny v části Termíny kurzů a seminářů. Pokud máte zájem dostávat aktuální nabídky seminářů a kurzů, pošlete prosím, svou e-mailovou adresu na 

eva@domus-solaris.cz

Těším se na setkání s Vámi na Duhovém mostě :o)

Eva Butzke