Galerie květinových mandal - Mandala Gallery

Zde si můžete prohlédnout a vybrat květinové mandaly, které jsou rozdělené do tematických kapitol.
Here you can watch and choose flower mandalas, which are divided into theme chapters.

S každou dodávkou mandal obdržíte také texty, které Vám mohou pomoci najít Váš vlastní problém. Někdy také zasílám, pokud to tak cítím, svůj výklad k Vašemu  výběru, který znázorňuje Vaši současnou situaci. Informace ode mě jsou doporučení, co byste pro sebe mohli udělat, abyste se cítili lépe.

With every deivery of mandalas,you will receive the texts too, which can help to find you your present problem. Sometimes, when I feel it, I send my opinion about your choise, which is indicated by the combination of the pictures, which you had bought. These information from me are recommendation what you can do for you to feel better.

Mandalky si můžete objednat v e-shopu na adrese : www.fler.cz/slunecni-dum
You can buy the mandalas in e-shop on the address:

OCHRANNÉ MANDALY - PROTECTING  MANDALAS
Tyto mandaly Vám budou pomáhat zvládnout obtíže na Cestě k sobě, při uvolňování Vašich skrytých traumat a bolestí. Najdete zde mandalu inspirovanou modlitbou Otčenáš, dále Pannu Marii, Ježíše Krista, Marii Magdalenu, Sv. Františka z Assissi, a Mír. Zde najdete obrázky inspirované bytostmi, které žijí v jiné dimenzi. I proto můžou působit ochranným způsobem.

These mandalas can help you to manage difficulties on the Way to yourself, during the unblocking of your hidden traumats and pains. You will find here the mandala inspired by Lordˇs Prayer, Virgin Mary, Jesus Christ, Mary Magdala, St. Francis from Assissi and Peace. You will find here the pictures inspired by beings which are living in other dimenses. So that they can really be safeguarding.

 

OSOBNOSTI - PERSONALITIES
Zde najdete obrázky, které vám pomohou rozpoznat k jaké energii máme osobní vztah a nebo jakého člověka v této chvíli hledáme a potřebujeme. Najdete zde mandalu Tanečnice, Šamanky, Šamana, Světlonoše, Učitele, Duchovního mistra a pozemského Anděla strážného

Here you will find the mandalas, which can help you to find to which energy we relate or which personality we find  or need in this moment . You will find here the mandala of  Dancing Woman, Wizard Woman, Inyanga, Teacher, Spiritual Master and terrestrial  Safeguarding Angel. 

HARMONIE - HARMONY
Zde jsou mandaly inspirované našimi vnitřními osobnostmi a mandaly k jejich harmonizaci. Najdete zde například mandalu Vnitřního muže, Vnitřní ženy a Vnitřtního dítěte. Sladěním vnitřních osobností a jejich bezpodmínečným přijetím můžete nalézt harmonii ve svém životě, ve vztahu k sobě i ke svému okolí.

Here are the mandalas inspired by our inside personalities and harmonization mandalas. You will find here for instance mandala of
Inside Man, Inside Woman and Inside Child. By harmonization od these inside personalities and by their unconditional  accepting you can find the harmony in your life, in the relationship with yourself and with your  surroundings.

CESTA ŽIVOTEM - THE LIFE WAY
Zde najdete obrázky partnerských mandal a mandaly ukazující jakou cestou v životě jdeme. Jsou to mandaly Radost ze života, Nenaplněná láska, Nebe na Zemi, Všechny barvy života, Mít ráda sama sebe, Cesta oběti a Touha .

Here you will find the pictures of partner mandalas and the mandalas which show what is our life way. These are   Life Delight , Unfulfilled Love, Heaven on the Earth, All Colours of Life , To Love myself, The Way of Victim and Desire.

CESTA K SOBĚ - THE WAY TO YOURSELF
Zde najdete mandaly k diagnostice, otevření a harmonizaci Vašich hluboko uložených traumat projevujících se netrovnováhou ve Vašem energetickém těle. S pomocí těchto mandal můžete najít sami sebe a získat svou sebejistotu.

Here you will find the mandalas for dinagnose, opening and harmonization of your deep settled pains which cause unbalance in your energetical body or even in in your physical body. With help of thissystem you can find yourself again and to get your  certainty.


LÁSKA POZEMSKÁ - LOVE ON THE EARTH
Zde naleznete mandalky, které Vám mohou pomoci vyrovnat deficit určitých aspektů lásky, kterou Vám projevovali Vaši rodiče a partneři, ovšem ne vždy tak, abyste jejich lásku mohli přijmout jako čistou a bezpodmínečnou. Nyní se můžete setkat s
Mateřskou láskou a s ní související Hojností. Dále zde naleznete Otcovskou lásku, Partnerskou lásku, Dětskou lásku, Sourozeneckou lásku a Kamarádskou lásku. Tyto mandaly Vám mohou pomoci zobrazit a otevřít traumata z Vašeho dětství a pak se s nimi budete moci mnohem lépe vyrovnat. Tím, že vyléčíte svoje hluboko skrytá traumata z dětství, můžete pak konečně začít žít svůj život. Je to jako když vysypete písek, která Vám zadírá hřídel Vašeho motoru života. Teprve pak jste skutečně svobodní.

Here you will find the mandalas, which can help xou to balance deficits of some aspects of love, which you have got from your parets and partners,. You can meet now Mother Love and  related  Wealth.The others are Father Love, Partners Love, Children Love, Sister and Brother Love and Friends Love. These mandalas can help you to figure and open your trauma from your childhood and after that you will be able to understand and accept them . This is as you will  loose the sand which is hitching your shaft of your life. After that you are really free.

CHRÁM DUŠE
Tato sada obrázků Vám pomůže rozpoznat Vaše problémy v těle, abyste mu mohli lépe věnovat svou péči. Také Vás může naučit svému tělu lépe rozumět a vyhovět, abyste se v něm cítili dobře. Nakonec je pravda, že svoje tělo každý z nás potřebuje po celý život.
Nyní můžete zakoupit novou sadu mandal s názvem CHRÁM DUŠE, shlédnout a objednat ji můžete v internetovém obchodě na adrese : www.fler.cz/slunecni-dum v sekci Chrám duše = tělo. Celou sadu můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Všechny mandaly jsou vybaveny popisem, který si můžete otevřít kliknutím na název mandaly pod obrázkem. Při objednání mandal posílám texty společně s obrázky.

All mandalas are equipped by description, which you can open by click on the name of mandala.

Mandalky si můžete objednat v e-shopu na adrese : www.fler.cz/slunecni-dum
You can buy the mandalas in e-shop on the address:

Mandaly a informace zde uvedené jsou 100% mými výtvory a jsou proto chráněny autorským zákonem. Proto Vás prosím, abyste si je sami nikdy netiskli ani nestahovali. Lze je šířit dál pouze s mým výhradním svolením. Pokud máte zájem o šíření mandal, požádejte o to předem. Každé porušení této mé žádosti je zároveň porušením Božích a také pozemských  zákonů.  Škodili byste tím především sami sobě. Děkuji Vám za pochopení.