Harmonie - Harmony

Vnitřní muž - mandala   Vnitřní dítě - mandala   Vnitřní žena - mandala

           Vnitřní muž                          Vnitřní dítě                          Vnitřní žena
           Inside man                          Inside child                        Inside woman

Potřeba harmonie - mandala   Cesta k harmonii - mandala

   Potřeba harmonie            Cesta k harmonii
    Need of harmony            The way to harmony