Cesta k sobě - The way to yourself

Pochopení otce - mandala   Přijetí otce - mandala   Odevzdávám - mandala

      Pochopení otce                      Přijetí otce                         Odevzdávám
 Understanding of Father    Acceptation of Father                 I give over

Bojím se vidět - mandala   Otvírám oči - mandala   Život je krásný - mandala

         Bojím se vidět                      Otvírám oči                     Život je krásný
     I am afreaid to see        I am opening my eyes             Life is beautiful

Bojím se mluvit - mandala   Ruším slova - mandala   Pravda a láska - mandala

     Bojím se mluvit                       Ruším slova                     Pravda a Láska
    I am afraid to say                   I cancel my words              Truth and Love

Uvolnění vzteku - mandala   Osvobození - mandala   Miluji - mandala

      Uvolnění vzteku                    Osvobození                                Miluji
     Dispose of Anger                 Heart liberation                            I love

Uvolnění strachu - mandala   Sebevědomí - mandala    Já jsem - mandala

     Uvolnění strachu                     Sebevědomí                         Já jsem
      Dispose of Fear                    Self-confidence                          I am

Zneužití - mandala   Ochrana - mandala    Ctím život - mandala

               Zneužití                              Ochrana                               Ctím život
                Misuse                              Protection                        I honour the life

Přijetí matky - mandala   Uhlazení vztahu - mandala   Zapouštím kořeny - mandala

            Přijetí matky                    Uhlazení vztahu             Zapouštím kořeny
     Acceptation of Mother           To straighten up            I am taking the roots
                                                          relationship