Modlitby

Zde Vám nabízím inspiraci v tom, jak promlouvat k našemu nebeskému Otci a jeho pomocníkům a nebo sám k sobě a svým přátelům. Ty modlitby nevznikly v mé hlavě, ale vždy ke mně nějakou cestičkou přišly a oslovily mě. Také proto jsem se rozhodla je šířit dál i touto cestou.  Děkuji touto cestou všem známým i neznámým autorům za jejich krásná slova. Přidala jsem ke každé modlitbě jednu ze svých mandal podle svého cítění a doufám, že Vám moje obrázky pomohou lépe procítit energii a lásku těch slov. Mám jednu skvělou kamarádku, Evu Schmidt, která přebásnila modlitby do německého jazyka. A tak Vám nyní mohu nabídnout i německou verzi. Doufám, že se mi podaří totéž i v anglickém jazyce.
 

I offer here the inspiration how to speak with our heaven Father a with his assistants or with yourself a with your friends. These prayers are not from my head, but they had came to me some way and I loved them. So that I decided to broaden them this way. I would like to thank to all known and unknown authors of these beautifull words. I have added some mandala to each prayer according to my feelings and I hope that it would be helpful for you to feel the energy and love of the words. I have one very nice girl which helped me to translate the prayers into German language, and so I can offer you the German version too. I hope I will be successful in case of English as well.

                                                         

                      Otče náš                                     Modlitba k Marii                         Modlitba Sv. Františka
                    Vater unser                              Ein Gebet zur Maria

              Modlitba pro mír                        Modlitba pro osvobození               Modlitba k matce Zemi
    Das Gebet für den Frieden                                                                          Das Gebet  zur Mutter Erde 

Modlitba Ježíše Nazaretského             Modlitba pro odpuštění
      Das Gebet von Jesus