OdpuštěníPane Bože

nebeský Otče,

pokorně Tě prosím

zaplav mou bytost

svou božskou energií

ODPUŠTĚNÍ

Prosím Tě,

abys mi pomohl

zcela a bezpodmínečně

odpustit všem lidem,

kteří se na mě provinili,

ať vědomě či nevědomě.

Děkuji Ti za vyslyšení

mé prosby a Tvou pomoc


AMEN