Sv. Tereza
Nechť
dnes pokoj a mír
kraluje v mém nitru.
Důvěřuji Bohu,
že se nalézám na tom místě, kde jsem měl/a být.
Mám v paměti nekonečné možnosti,
které vyplývají z mé víry.
Použiji vděčnosti,
které se mi dostalo
a užiji si ji s láskou,
kterou jsem dostal/a...
  Jsem spokojený/á s vědomím, že jsem dítě Boží...
Nechávám, aby se jeho přítomnost vlila až do mých kostí
a dovolím své duši svobodně zpívat, tancovat, chválit a milovat.
On je pro každého z nás a zároveň v každém z nás.
AMEN