O pravdě

Pravda
je jen to,
co  jest
dobrem
všech.

Proto
hledej
Pravdu,
slyš Pravdu,
uč se Pravdě,
miluj Pravdu,
prav Pravdu,
drž Pravdu,
braň Pravdu až do smrti.
Neboť Pravda Tě vysvobodí
od hříchu, od ďábla,
od smrti duše
a  konečně od smrti věčné,
jež je odloučením věčným od milosti Boží.
Nemohu-li já Pravdu osvoboditi ve všem,
aspoň chci být přítelem Pravdy.
Zlořečený je ten,
kdo pro skývu chleba
opustí Pravdu.

Mistr Jan Hus
( upálen 6.7.1415)