O svědomí

Svědomí
jest své poznání,
jímž se člověk
sám zná
a jest-li vinen
hříchem či není.
Člověk se má
vyvarovati
Svědomí
příliš širokého
i Svědomí
příliš úzkého.
Neb Svědomí široké
často má zlé za dobré,
hřích za nehřích...
Také se má člověk varovati
Svědomí příliš úzkého,
neb to vede člověka k zoufalství,
neboť dí člověku, že je příliš zlý,
že se hříchů nekaje
nebo nezpovídal,
že nic dobře nečiní,
a tak, že dobré položí
člověku za zlé.

Mistr Jan Hus
( upálen 6.7.1415)