Sv. František z Assissi

Pane, učiň mě nástrojem svého MÍRU:
tam, kde je zášť,
nechť já rozsévám LÁSKU,
tam, kde je bezpráví,
ODPUŠTĚNÍ,
tam, kde je nesvár,
HARMONII,
tam, kde je pochybnost,
VÍRU,
tam, kde je zoufalství,
NADĚJI,
tam, kde je temnota,
SVĚTLO.
Ó božský Pane, dej,
ať sám nežádám příliš-
být utěšován jako jiné utěšovat,
být chápán jako jiné chápat,
být milován jako sám milovat.
Neboť v dávání spočívá to,
co dostáváme,
v odpouštění to,
že je nám odpuštěno,
v umírání to,
že jsme zrozeni pro život věčný.

AMEN