Škola Cesta Srdce

Již dlouho  jdu po cestě svého srdce. Je to cesta Světla pravdy a poznání a Lásky léčivé a všeobjímající. Na své cestě jsem potkala spoustu mistrů, kteří se mnou šli vždy tak, jak jsem potřebovala a pak mě pustili, dali mi svobodu a já mohla jít dál. Všechno, co jsem se na své cestě naučila a pochopila bych ráda předávala dál jako ucelený systém práce s léčivou energií. A tak vznikla tato škola Cesta Srdce

ŠKOLA CESTA SRDCE je organizována podle  několika základních zásad :

1) Svoboda

Svoboda každého účastníka je v tom, že se může kdykoli rozhodnout studium přerušit a jít jinam. A může se také kdykoli vrátit a pokračovat

Moje svoboda tkví v tom, že já se mohu rozhodnout, zda zájemce přijmu do učení a zda účastník dostane certifikát, který bude vypovídat o tom, že něco skutečně umí. Škola Cesta Světla a Lásky nikdy nevydává certifikáty jen za účast na kurzu. Potvrzení o absolvování kurzu jsou vydávané teprve na základě získaných vědomostí a dovedností, které budou prověřovány.

2) Osobní zodpovědnost

Zodpovědnost každého účastníka tkví v tom, že vše co dělá pod mým vedením, dělá s tím, že je zodpovědný za to, že bude dodržovat zásady práce mnou stanovené.
Moje zodpovědnost tkví v tom, že já ručím za to, že mnou předávané informace, postupy a rituály jsou plně funkční a bezpečné

3) Otevřenost

Škola Cesta Světla a Lásky je otevřená pro každého, kdo má skutečně zájem na sobě pracovat. Škola není v žádném případě určena pro ty, kteří chtějí získat vzdělání lehce a bez práce na sobě a bez překážek.

4) Dostatek času

Každý přijatý účastník má dostatek času na svůj osobní vývoj a tak záleží na každém, jak rychle bude postupovat. Moje doporučení pro postoupení do dalšího stupně má také svou váhu. Já doporučuji spíše pomalejší, ale bezpečnější tempo.

5) Informace

Každý účastník školy obdrží učební materiál a seznam doporučené literatury, který může obohacovat sám podle svých potřeb. Základem je dobrá informovanost a pochopení problémů spojených s energetickou nerovnováhou těla. Dále každý účastník na konci kurzu bude vědět, jakým způsobem se může chránit, jak o sebe pečovat a tak si udržet svoje schopnosti pomáhat ostatním.