Jak barvy duhy ovlivňují náš život

Možná si  řeknete, to je ale pěkný nesmysl, jak můžou barvy ovlivňovat můj život. Ale určitě každý z Vás cítil, že se mu některá barva líbí více a některá zas méně. Některé barvy  nás doslova  odpuzují, máme z nich špatný pocit a nevíme proč. Také každý z Vás  viděl alespoň jednou v životě duhu na obloze těsně po dešti, kdy je vzduch ještě plný vody a  slunce již opět svítí. Já, pokaždé když vidím duhu, zažívám velkou radost a nemůžu se jí  nabažit. Pro mne duha na obloze odměnou za dobrou práci. Možná i vy zažíváte v těchto prchavých chvílích pocity bezpečí a klidu.

Duha je světelným mostem mezi nebem a zemí, pro mne je smlouvou mezi Vesmírným Otcem a Matkou Zemí. Barvy jsou v duze zastoupeny v určitém poměru, který má svůj smysl. A tento řád zakotvený v duze ovlivňuje naše životy překvapivým způsobem. Duha (spektrum) je též fyzikální úkaz, který můžeme získat rozložením bílého Světla na hranolu.

Ale abychom to vzali od úplného začátku. Dávno je tomu, co jsem chodila na základní školu.:-) Velké problémy jsem nikdy neměla, ale co překvapovalo mě i mé spolužáky bylo to, jak jsem dokázala rozumět chemii. Tato zkušenost se potvrdila i na gymnáziu, kdy mi stačilo pouze vyslechnout výklad při hodině a již jsem se nemusela nic učit. Pamatuji se, že nejvíce mě zaujalo učení o stavbě hmoty ( atomy, protony, elektrony). Asi také proto jsem se rozhodla chemii studovat dále na VŠ. Až tam jsem ale zjistila, že chemie v realitě chemických továren tak trochu odporuje mému cítění světa. Ničeho nelituji. Nyní chápu, proč jsem šla touto cestou – abych si vzpomněla na to, jaký je vztah mezi hmotou a energií. Dnes vím naprosto jistě že jde o dva různé projevy téhož. Pro hmotu i energii platí stejné zákony : Zákon zachování energie / Zákon zachování hmoty a Zákon akce a reakce. Nyní je věda o trochu dále a jsou objeveny další ještě menší částice o nichž se mluví jako o světle nebo naplněných světlem. To by ovšem znamenalo, že hmota i energie je ze světla a tudíž i my jsme ze světla :-)

Vše co ve Vesmíru existuje v materiální podobě má svůj prapůvod v energii, vpodstatě jde o velmi zhuštěnou energii. Dnešní úroveň vědeckého poznání tento fakt již může dokázat a my všichni také již víme, že můžeme energii získat například „rozbitím“ atomu, jak se tomu děje v atomových elektrárnách. Každá částečka hmoty, která zde na Zemi existuje vyzařuje určitou část energie a tak si vytváří svůj energetický obal. To platí pro tzv. neživou i pro živou hmotu. Takže i my lidé, zvířata, stromy a květiny máme kolem sebe energetický obal - auru. někteří citlivější jedinci můžou tyto aury cítit nebo dokonce vidět. Dnes již dokážeme auru i vyfotografovat a provést rozbor stavu duše a těla podle barev v auře se vyskytujících. Obě těla jak fyzické, tak světelné se navzájem ovlivňují velmi významně. Fyzické tělo je oživováno energií proudící v tzv. meridiánových drahách. Energie do těla vstupuje a vystupuje ven prostřednictvím energetických center. A zde se dostáváme k tomu, jak barvy ovlivňují náš život. Světlo se projevuje různým způsobem a je také možné ho různě vnímat, využívat a nechat se ovlivňovat:

Barvy (vidíme) – Světlo je složeno ze 3 základních a 3 složených barev ve velmi přesném poměru. Každá barva má svou specifickou vlnovou délku a své působení. Barvy složené jsou proměnlivé v závislosti na poměru jednotlivých základních barev. Takéje potřeba si všimnout, že každá duha začíná a končí barvou fialovou, z modrofialové a červenofialové se postupně přiblíží ke stejnému odstínu, který je symbolem pravé harmonie. Všímejte si proto velmi pozorně signálů, které vidíte kolem sebe a porovnávejte se se skutečnou duhou, kterou můžete vidět jen na obloze. Jen tak si můžete být jistí, že jste na správné cestě.

Zvuky ( slyšíme) – jsou vibracemi Světla, mohou být harmonické nebo disharmonické. Všichni víme, jak nás ovlivňuje hudba – výška a síla tónů. Ve svém životě jsem se setkala s mnoha druhy hudby a vím, že každý styl hudby a sebevyjádření pomocí zvuků má svůj smysl. Zvuky nám pomáhají se orientovat v prostoru, dávají nám informaci o tom, kde jye vyluzuje, v jakém stavu je jeho tělo a jeho duše, zda nám hrozí nebezpečí a nebo jsme v bezpečí.

Vůně (cítíme) – jsou esencemi Světla a také nás ovlivňují.Vůně vnímám svými sliznicemi, které jsou naším největším orgánem a také nejjrozsáhlejším informačním systémem. Vůně nás mohou varovat, mohou nás chránit, mohou nám něco připomínat, pomoci si vzpomenout....

Každé naše energetické centrum je ovlivňováno specifickou barvou, zvukem a vůní. Nebudeme zde rozebírat to, jak je které centrum ovlivňováno. Zmínila jsem to jen pro uvědomění. 

Nyní se budeme blíže věnovat prvnímu aspektu Světla a tím jsou barvy- barvy spektra – barvy duhy. Jak jsem zde již napsala, barvy jsou v duze zastoupeny v určitém poměru a bylo zjištěno že ve stejném poměru ovlivňují vývoj zde na Zemi, ve stejném poměru ovlivňují naše životy, sluneční rok, týden a dokonce i každý náš den. Každý z nás má svou životní barvu, která napovídá jaké máme schopnosti a nebo s čím se musíme naučit vyrovnat. Barvy nám mohou pomoci pochopit náš život, mohou odhalit jaké máme přednosti a jaké slabiny a také nám mohou pomoci vyrovnat naše nedostatky, léčit nemoci. Mohou ovlivnit atmosféru na pracovišti nebo doma. Barvy nás mohou vést naším každodenním životem klidně a bezpečně. Stačí přijmout je do svého života a začnou se dít zázraky.

Já jsem k barvám byla vlastně vedena svou maminkou od dětství, ale pamatuji se přesně, kdy jsem se poprvé rozhodla si zakoupit svetr v mé životní barvě a také si pamatuji, jak mě moje životní barva ovlivnila při výběru auta :-). Tím, že jsem nechala vstoupit mou životní barvu do mého života jsem umožnila, aby nastaly změny, které vedly k tomu, čím jsem nyní. To znamená, že mě vedla na cestě k sobě, do mého nitra, kde jsem opět objevila kdo jsem a proč tu jsem:-)

Svět kolem nás může být černý a bílý a nebo také může být barevný. Každý rok si všichni projdeme všemi barvami a můžeme sami na sobě ucítit a procítit to, jak se v nich cítíme. Pak záleží pouze na nás, co si vybereme, jakou cestou půjdeme. Každý fanatismus ale může vést k destrukci, a to je potřeba vždy mít uloženo v naší mysli.