Modlitba Ježíše Nazaretského


Pane můj,
v mém nitru
žijící  a  zářící,
buď navždy vítán
ve  svém   jménu,
v chrámu mé duše
a Tvém království.
Tvá vůle je i mou,
já našel v sobě
Tvoji  lásku.
A dělím se tak
s Tebou
o denní chléb
a s každým úderem srdce
hledám lásku i v očích bližních svých.
Dopřej svobody zraku mému,
abych cestu do Tvé náruče
viděl vždy jasně ozářenou.
Vždyť vím,
že ve Tvém království
je dost místa pro všechny,
Ty jsi můj život i má láska provždy.
AMEN

Autorem tohoto překladu z aramejštiny je ing. Jan Konfršt