Šamanka

Šamanka - mandala

Šamanka 

Květinová mandala na téma energie šamanky - to je dívky, která má v sobě skryté hluboké znalosti a vědomosti o přírodě a jejích zákonech. Je její velkou ctitelkou. V dnešní době tito lidé ale velmi trpí v naší společnosti, která se od přírody velmi vzdálila a odtrhla. Pro šamanky je velmi těžké pochopit, proč lidé některé věci dělají. Ony vědí, co nás čeká, pokud půjdeme dále cestou ničení přírody a zneužívání jejích zdrojů. Kdo ale jde cestou opravdové ochrany přírody, ten v šamance najde vděčného pomocníka.

Šamanka také ovládá umění zelené magie. Umí najít v přírodě s pomocí rostlin řešení pro správnou výživu těla a také pro případné léčení. Dokáže najít řešení pro vyrovnání nedostatků, které vznikly z nevědomosti. V době nedostatku dokáže v přírodě najít rovnocenou náhradu  některých běžných potravin, a navíc bez zbytečného prolévání krve zvířat.

Šamanka dokáže v přírodě najít také vhodné zdroje surovin pro odívání či barvení vláken. Vše využívá v zájmu trvale udržitelného života, tedy tak, aby co nejméně přírodě uškodila a co nejvíce prospěla lidem a jejich potřebám. Předává vosu moudrost s láskou všem, kdo o ni mají opravdový zájem.