Energetická harmonizace

Energetická harmonizace je relaxační technika kde pomocí zakončení energetických drah jednotlivých orgánů lze nalézt příčinu nerovnováhy v těle a pak lze deficit vyrovnat. Vyrovnání probíhá vždy pouze jemným nedráždivým a láskyplným dotekem na příslušném místě. Tímto způsobem lze pomoci vyřešit dlouholeté psychické i fyzické problémy nebo problémy ve vztazích s ostatními lidmi, které mají kořeny hluboko v nás, nejvíce v dětství nebo dokonce v prenatálním stavu. Málokdo ví, jakou sílu má myšlenka byť je více či méně skrytá.. Například přání rodičů o pohlaví dítěte, které se nesplní, má na toto dítě vliv tak dlouho, dokud se s tím dítě nevyrovná. Může se stát, že se s ní nevyrovná nikdy. Tato relaxační technika může napomoci otevřít dávná traumata a zpracovat je se současnou úrovní vědomí. Již dlouho je známo, že jednotlivé orgány v těle mají nejen svou funkci na materiální úrovni ( produkce hormonů, enzymů, skladování zásobních látek nebo očistu), ale též na duševní a duchovní úrovni. Každá buňka v našem těle má duchovní podstatu, a naše orgány také pracují s našimi emocemi. Podle toho, jak se s emocemi dokážeme vyrovnat, naše orgány reagují. Kdo své emoce dlouhodobě potlačuje, blokuje si přívod energie a celkově se oslabuje, může dojít až do stavu únavového syndromu, pseudoepilepsie, domnělé roztroušené sklerózy. Všechny tyto nemoci jsou způsobené nedostatkem životní energie a neschopností čerpat energii z přirozených zdrojů. Cílem energetické harmonizace je přivést klienty zpět k sobě, k nalezení cesty k přirozeným zdrojům životní energie. Tímto způsobem lze vyléčit dlouholetá traumata celých rodin, protože vede k pochopení problému, odpuštění a tím jeho vyléčení. Předpokladem je ochota klienta převzít svůj díl zodpovědnosti a svůj problém řešit. Mnohdy je potřeba překonat velký strach z toho, co nalezneme uvnitř ve svém nitru. Energie Lásky pomůže tyto nesnáze lépe překonávat. Strach můžeme překonat jen velkou dávkou Lásky, pak náš strach zmizí, naše vnitřní konflikty se utiší a pak můžeme zažít ten krásný pocit vnitřního míru. Tyto problémy mají zpravidla více úrovní a tak je dobré čas od času energetickou harmonizaci zopakovat.
Konkrétní potíže, které může energetická harmonizace pomoci zlepšit:
úbytek energie, nepřekonatelná únava, únavový syndrom
-  poruchy dýchání, zadýchávání se, bezdůvodné dušení
-  poruchy činnosti srdce, arytmie, vysoký či nízký tlak, sklony k epileptickým záchvatům
-  poruchy činnosti ledvin, záněty ledvin a močového ústrojí, nedostatečná činnost, vysoký tlak,
 
   inkontinence, emoční citlivost - přehnaná plačtivost, zadržování vody, bércové vředy
-  nedostatečná činnost jater, emoční vznětlivost - nekontrolovatelné výbuchy vzteku, alergie
-  poruchy činnosti mozku, zapomětlivost, výpadky logiky, nedostatek soustředění,
záchvaty
   mrtvice
, pooperační stavy- obnovení neurologických drah
- poruchy v hospodaření s cukry a tuky, anomálie lymfatického systému
- poruchy činnosti mozku - poruchy soustředění, hyperaktivita, dysgrafie, dyslexie, dysortografie

Energetická harmonizace je prováděna v klidu na lůžku v příjemném domácím prostředí. Je potřeba si na ni vyhradit nejméně 2 hodiny svého času.