Muzikoterapie

Při svých terapiích také velmi často používám relaxační hudbu k navození správné atmosféry a k uklidnění klienta. Mnohdy totiž přicházejí lidé, kteří nevědí, co se s nimi bude dít a mají i strach z toho, co se bude dít. Krásná a klidná hudba může napomoci k navázání důvěry a kontaktu s klientem. Zjistila jsem za dobu působení ve své poradně to, že ne vše, co se nabízí jako relaxační hudba, opravdu působí uvolnění a uklidnění. Mnohdy naopak navodí neklid. Tuto zkušenost jsem udělala s některými CD levnější provenience. Naopak velmi dobrou zkušenost mám opět s českým autorem relaxační hudby Rolandem Santé a jinými autory ambientní hudby. Takže tuto hudbu používám nejraději a nejčastěji a také ji ráda doporučuji.

Zvuky, které nás obklopují nás také velmi ovlivňují. Podle toho, co nám v životě a také v našem energetickém těle chybí, si i my sami vybíráme hudbu, která nás oslovuje a která nám pomůže vyrovnat náš deficit. Každý zvuk a každá hudba má svůj smysl ( i techno aj.), pomáhá nám svým specifickým způsobem orientovat se v prostoru. I neslyšící mohou vnímat zvuky a hudbu, jen jiným způsobem než většina slyšících lidí.

Pro mnoho dětí je velmi důležité naučit se hudbu a zvuky nejen vnímat, ale také naučit se zpívat, broukat si a popřípadě i hrát na některý hudební nástroj. Sama na sobě jsem si ověřila, že i sluch lze ovlivňovat v kladném i záporném smyslu a také i zpěv. Ti, kteří zpívají falešně mají pouze v nerovnováze svoje centrum třetího oka v oblasti sluchu, a tak je možné se naučit zpívat správně. Cesta vede opět prací na sobě, odbourávání bloků a harmonizací energetického těla.