Etikoterapie

Etikoterapie je nástrojem, který nás učí přijmout zodpovědnost za vlastní život. Vše co se nám děje, je odrazem nás samých. To co se nám nelíbí, je přesně to s čím se máme dříve či později vyrovnat. Každá nerovnováha v našem životě má svou více či méně zjevnou příčinu. Po jejím nalezení a přijetí většinou dokážeme daný problém zpracovat. Proto je součástí terapií i snaha o nalezení příčin onemocnění aby mohl klient svůj život ovlivnit účinně sám vlastními silami. Ze své vlastní dlouholeté zkušenosti vím, že příčina všech onemocnění je uvnitř nás,v naší duši. A proto je nejúčinnější se zabývat především jejími traumaty. Síla uvědomění je velká a mnohdy dojde k vyřešení problému přímo na místě, pokud klient přijme události ve svém životě jako zkušenost sloužící k jeho poučení. Když jdeme na cestě poznání sama sebe, potkáváme spoustu lidí, kteří nám zrcadlí naše skryté problémy. Pomáhají je přivést na světlo, abychom se s nimi mohli vyrovnat a jít dál.

Etikoterapie nás také naučí, jak zacházet se svou osobní svobodou a svobodou lidí kolem nás. Učí jaké jsou manipulační techniky, kterými se navzájem ovládáme:

- zastrašování, vyhrožování, popř. přímý fyzický útok = uvedení do pocitů strachu
- kladení nepředvídatelných a nesmyslných dotazů = uvedení do pocitů nejistoty
- obviňování druhých ze svých problémů = uvedení do pocitů viny
- pozorování druhých a tváření se tajemně = uvedení do pocitů nejistoty
- vzbuzování  vzteku
- vzbuzování zvědavosti
- vzbuzování pocitu bezmoci
- vzbuzování pocitů nepostradatelnosti
- nabízení věcí a služeb zdarma- tím se cítíme být zavázáni a svázáni
- nabízení  nevýhodných úvěrů a úvěrů vůbec- zastírání a zatajování skutečných podmínek úvěrů
- klamavá a zavádějící reklama a reklama působící podprahově a nevědomé úrovni klientů