Procesy osvobození

Všichni jsme součástí skupin lidí, ve kterých vznikají vazby více či méně viditelné. Některé vazby jsou láskyplné a užitečné pro všechny, jiné naopak. Procesy osvobození se soustřeďují především na škodlivé vazby mezi lidmi, které brání přirozenému životu a svobodě rozhodování a osobního rozvoje.
Velmi často vznikají vazby v rámci rodiny takové, které mohou být škodlivé především pro děti.
Jak se tyto škodlivé vazby projevují?

- poruchy soustředění
- poruchy logiky
- poruchy řeči ( koktání, zadrhování)
- poruchy v přijímání potravy, přílišná soustředěnost na hmotnost a kalorickou výživnost
  potravin ( např.mentální anorexie) nebo naopak přejídání a zajídání problémů
- poruchy v chování dětí, které tím upozorňují  na své problémy
- nezájem o svůj život, nedostatek síly řešit svoje problémy, nuda - zabíjení času u TV nebo PC
- zvýšená emoční citlivost - plačtivost, vztekání nebo naopak úplná apatie
- neustálé ztrácení věcí či příležitostí
- u dospělých dětí nemožnost najít partnera či partnerku
- bezdomovectv
- sklony k sebepoškozování
í

Tyto problémy lze v rámci rodiny diagnostikovat a léčit, je to proces dlouhodobý a je potřeba zapojit do něho rodiče i prarodiče. Všichni ale určitě chceme, aby naše děti prospívaly co nejlépe a prožily svoje dětství co nejlépe v radosti a lásce.

Další důležitou skupinou lidí jsou školní a pracovní kolektivy. I zde existují vazby podporující, ale také poškozující.
Jak se projevují škodlivé vazby v těchto kolektivech?
- otevřené šikanování - energetické útoky
- dlouhodobý neúspěch, přestože do své práce dáváte svoji celou osobnost
- nucení k plnění nesmyslných úkolů = zadávání práce, která nemá žádný smysluplný cíl
- poruchy logického myšlení
- velká únava či sklony ke spaní v blízkosti některých lidí nebo míst
- zajídání stresu

A nakonec jsme všichni součástí velké skupiny lidí, která v tuto chvíli obývá celou planetu Zemi. Všichni, kdo žijeme na planetě Zemi, jsme sem přišli pro poznání, pro zkušenosti. Všichni jsme zde prošli mnoha životy a mnohokrát jsme se setkali v různých konstelacích. Zažili jsme katastrofy, války, neštěstí, ale i velké lásky, soulad a štěstí. Vyzkoušeli jsme si toho hodně. Mnohokrát jsme si dali sliby z lásky, mohokrát se pomluvili, odsoudili, prokleli a zabili. Mnozí z nás šli cestou oběti: nechali se ukřižovat, upálit, oběsit nebo krutě umučit a z ostatních tím udělali viníky a naopak. Způsobili jsme si zlé i dobré navzájem a nyní přichází doba, kdy je potřeba mnohé pochopit, napravit a osvobodit. Mnozí z nás dosud ani netuší, jakou sílu mají sliby lásky až za hrob, jakou sílu mají soudy, jakou obrovskou sílu mají kletby. Tyto vazby působí hodně dlouho, pokud nejsou odčiněny, odpuštěny, zrušeny. Působí i přes několik životů, kterými jsme prošli. Nyní nastal čas, abychom se začali čistit a rušit tyto vazby a tím se osvobozovat z hmoty. Každé osvobození , každé odpuštění dává naději všem, že nakonec vše dopadne dobře. Je jen otázka, kdy tohle pochopí většina z nás. Čím více se nacházíme v pavučině těchto neviditelných energetických pout a čím je tato pavučina hustší, tím méně můžeme ovládat svůj život, tím méně zpravidla dokážeme přijímat lásku, jsme v začarovaném kruhu, ze kterého neumíme sami vykročit ven. Nevíme, proč se nám některé věci dějí, a tak se často vzdáváme lásky, štěstí, i života samého. Pokud požádáme o pomoc Boha a jeho pomocníky, určitě k nám přijde pomoc. Samozřejmě, že každé zlo, které jsme způsobili musíme nějakým způsobem odčinit. Ale jednu jedinou jistotu máme vždy a to tu, že nám bude odpuštěno, pokud požádáme o odpuštění ze srdce a upřímně. Když pochopíme své omyly a chceme je napravit. Neviditelná pouta se těžko diagnostikují pomocí přístrojů, ale velmi citliví jedinci je dokážou cítit na svém těle. Existuje soubor tělesných symptomů, které je zcela jednoznačně určují. Méně citlivým lidem mohou pomoci květinové mandaly, které jsem vytvořila v průběhu mého procesu osvobozování a přeměny.

Jak se projevují vazby z jiných životů
-  navazování  vztahů s lidmi, se kterými si vlastně vůbec nerozumíme
-  nemožnost najít životního partnera
-  to, že  vůči ostatním chováme jako otroci
-  to, že máme zábrany prožívat plně sexuální život
-  celkově velmi těžký osud, hodněkrát na hranici života a smrti
-  sklony k sebeobětování na hranici sebezničení
.  poruchy řeči, tíha na srdci, na ramenou
-  neustálý úbytek životní síly
-  neodolatelná potřeba sloužit v nějaké skupině lidí ( náboženské, politické...)

V každém případě je důležité nejdříve vyřešit svoje vztah sám k sobě, vztahy ve své rodině, pak na pracovišti.

Pokud máte pocity, že se vracíte do hluboké minulosti - do minulých životů, může to znamenat, že jste špatně uzemnění - že nemáte správný vztah k Zemi a ke své vlastní mamince
Já sama Vám v žádném případě nenabízím jakékoli otevírání a nebo řešení minulých životů, protože to pokládám za nebezpečné!!!  Nicméně je dobré vědět, že i tyto vlivy existují a mohou nás zasáhnout, právě v případě energetického odpojení od Země. I v tomto případě Vám mohou pomoci mandaly ze sekce Cesta k sobě.


Škodlivé vazby na úrovni energetického těla lze diagnostikovat pomocí mých květinových mandal. Po diagnóze je možné doporučit vhodný proces osvobození. Mandalky můžete vidět zde v Galerii mandal. S jejich pomocí lze diagnostikovat škodlivé vazby i na dálku v rámci internetové poradny.