Očista prostoru

Málokdo z nás má to štěstí moci žít na zcela čistém místě. Žijeme v bytech  a domech s různým dědictvím, s různým stupněm znečistění, ať už fyzického a nebo energetického. Také prostor, ve kterém pracujeme může být znečištěn předchozími uživateli. Proto je potřeba vždy když se přestěhujeme, ze všeho nejdříve si ten daný prostor očistit. Nikdy totiž nevíme, kdo v tom prostoru přebýval před námi a co tam prováděl, koho si přivedl s sebou.....

Citliví jedinci dokážou zjistit, že kolem nich není vše úplně v pořádku. Cítí zvýšenou únavu, špatně spí, jsou oslabení a často nemocní, opakovaně a nekontrolovatelně jim ubývá jejich životní energie. Někteří z vás se potřebují chránit černou barvou a nebo vodními a tukovými obaly.

Ve svém dosavadním životě jsem se setkala se spoustou míst, která byla znečištěna jak  materiálně tak energeticky, většinou traumatickými prožitky při ničení a zneužívání života a ženského principu - zabíjením, prostitucí, černou magií a živými obětmi. Takových míst je kolem nás opravdu hodně  a nyní nastal čas k jejich očistě. Mnohá místa byla již očištěna na úrovni hmoty při povodních a jiných přírodních katastrofách, při rekonstrukci a přestavbě starších staveb. Ale určitě je dobré tato místa ještě očistit energeticky láskou, požádat o odpuštění a také odpustit všechna příkoří, která jsme si navzájem během našeho pobytu zde na Zemi způsobili. Mnohdy je možné, že se dostaneme na místa, která můžeme vyčistit zrovna my a to i bez pocitů viny.  Můžeme čistit tato místa právě proto, že jsme sem přišli s tímto úkolem. Energetická a duchovní očista prostoru je možná pouze s velkou dávkou osobní pokory.

Po duchovní a nebo energetické očistě sami pocítíte, že se na tom místě cítíme mnohem líp nejen vy, ale i ostatní. Je to opravdu krásný pocit zažít, jakou moc má láska. :o)

Já nabízím poradenství v procesu duchovní a energetické očisty. Vím, že bych mohla nabídnout kompletní očistu, ale tím bych Vás připravila o důležitou lekci na Vaší cestě poznání. Vím, že každý z nás vždy dostane příležitost napravit svoje chyby a přečiny proti nejvyššímu dobru a lásce. A tak v souladu s Boží vůlí a láskou našeho Nebeského Otce a naší Matky Země se vždy dostaneme na místa, která byla znečištěna naší činností v dávné minulosti.

Já Vás  mohu procesem očisty prostoru provázet a mohu podat pomocnou ruku a stát při Vás v případech, se kterými si sami nebudete vědět rady. A můžu také pomoci svou přítomností v případě, že si sami nebudete vědět rady a nebo budete mít strach.

Rady, jak očistit konkrétní prostor můžete získat v rámci internetové poradny:
eva@domus-solaris.cz
Skype: evavonbutzke
Cena služby je uvedena v Ceníku služeb